A Stelly Boutique honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Általános Szerződési Feltételek

stellyboutique.hu webáruház

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Stelly Boutique Kft.

Hatályos: 2023.07.18-tól

 

Tartalom:

Preambulum

Vállalkozás és Tárhely-szolgáltató adatai

Alapvető rendelkezések

Webáruház látogatás 

Fiók regisztráció

A szerződés létrejötte

A szerződés teljesítése

Kedvezmények

Közreműködők

Kellékszavatosság

Termékszavatosság

Elállás

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Technikai feltételek

ÁSZF hatálya

Záró rendelkezések

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

 

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Stelly Boutique Kft. vállalkozás (a továbbiakban: Vállalkozás) és a stellyboutique.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói (a továbbiakban: Vásárló vagy Fogyasztó) között, mint távollévők között létrejövő termék adásvételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A mindenkor hatályos ÁSZF weboldalunk alján megtekinthető.


Vállalkozás adatai:
 

Név: Stelly Boutique Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 2314 Halásztelek, Üstökös utca 6.

Telefonszám: +36204661020

Email cím: info@stellyboutique.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-227735

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32303216-2-13     

Bankszámlaszám: MBH Bank 10300002-13498177-00014902

 

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: InfoNetfort Kft.
Cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. IV/25.
Telefon: +36-30/530-2953
E-mail: kapcsolat@netfort.hu
Web: www.netfort.hu
Adószám: 26648082-2-02
Cégjegyzékszám: 02 09 084205

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya a stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adásvételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

A stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

A stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

A Stelly Boutique Kft. magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

A stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Stelly Boutique Kft. technikai eszközök útján biztosítja, hogy astellyboutique.hu címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

A Stelly Boutique Kft. valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem emeltdíjas) tarifa alapján hívható. A stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit a Vásárló internetszolgáltatója határozza meg a köztük e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a Stelly Boutique Kft.-t megillető díj (emelt díj) a webáruház elérése alapján nem merül fel.

Amennyiben a fogyasztó vásárlást kezdeményez a stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruházban, azzal a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik, hogy a Stelly Boutique Kft. az ezen rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

A stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruház műszaki védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban kifejezetten meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adásvételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

A Stelly Boutique Kft. az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

 

Webáruház látogatás

A stellyboutique.hu címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a termékek termék-főcsoportonként (pl. felsők) és alcsoportonként (pl. pólók/topok), valamint kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak.

A Vásárló a megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, cikkszámáról, elérhető színekről és méretekről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat.

 

Fiók regisztráció

A Vásárlónak a regisztráció során lehetősége van a vásárlással összefüggő adatait megadni számunkra olyan módon, hogy ez bekerüljön az ügyfeleinkről vezetett nyilvántartásunkba. A regisztrációval létrehozásra kerül a Vásárló saját személyes fiókja.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, ez ugyanakkor számos előnyt biztosít a vásárlást tervező látogató számára az alábbiak szerint:

 • a megrendelési folyamatot kényelmesebbé teszi, hiszen ez esetben a következő vásárlás alkalmával már nem szükséges az újabb részletes adatbevitel;
 • lehetőséget biztosít a stellyboutique.hu webáruház kényelmi szolgáltatásainak és egyedi ajánlatainak igénybe vételére;
 • biztosítja a korábbi vásárlások (szerződések) adatainak áttekinthetőségét.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési tájékoztató” tartalmazza, amelyet a címére kattintva a weboldalon közvetlenül is elérhet.

A Vásárló a regisztráció során létrehozott fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. (Fontos, hogy az adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el!).

1. A szerződés létrejötte

1.1. A stellyboutique.hu webáruházban kínált termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Egy rendelésnek a stellyboutique.hu oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül a Vállalkozás a termék megrendelését lehetővé teszi.
 
1.2. A termék lényeges tulajdonságairól a Vásárló a termék képére kattintva tájékozódhat. A Vásárló a fent leírt webáruház látogatás során a tájékozódást követően a „Kosárba” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltüntetve a termék megnevezését, méretét, színét, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon.

1.3. Az előző 1.2 pont szerinti felületen a Vásárló módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. Ezen a felületen választhat továbbá, hogy visszatér a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni („Tovább vásárolok”) vagy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor a következő oldalon a kosár tartalmán túlmenően elsőként  a szállítási módok, majd a fizetési módok közti választási lehetőséget biztosító ablakok is megjelennek, ezt követően a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük.

1.4. A Vásárló utánvét, Barion-on történő bankkártyás fizetés és banki átutalás fizetési módok közül választhat a megrendeléséhez kapcsolódóan. Ezen az oldalon belül is lehetősége van továbbá a kiválasztott termék(ek), megrendelési szándék módosítására. A kiválasztott harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek a stellyboutique.hu webáruház által nyújtott szolgáltatás ellenértékének, nem képezik a stellyboutique.hu webáruház bevételét, ezek mértékét nem mi határozzuk meg.

1.5. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik. A Stelly Boutique Kft. az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen esetben nem számít fel.

1.6. A házhozszállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával – eltérő rendelkezés hiányában – díjazás ellenében biztosítjuk. GLS házhozszállítás, GLS CsomagPont és Foxpost csomagautomata átvételi módok közül lehet választani. A stellyboutique.hu webáruház a termékei kiszállításához a GLS és a FoxPost futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás teljes költségét. Bankkártyás fizetési mód választása esetén szállítási módtól függetlenül a rendelés értékét a megrendelés során kell kifizetni és nem az átvételi helyen.

1.7. A szállítás/átvétel módjának kiválasztását követően – nem regisztrált vásárló esetén – a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az oldalon kérjük a szállítási cím adatainak megadását.

1.8. Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Megrendelés összegzése” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét és javíthatóságát szolgálja és biztosítja. Ezen az oldalon kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési tájékoztató” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

1.9. Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti a stellyboutique.hu webáruház részére, ellenkező esetben az „Adatok megadása” gombra kattintva visszaléphet korábbi oldalra az adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

1.10. A megrendelés feladását követően a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során bankkártya fizetési módot választott. Bankkártya és banki átutalás fizetési módok választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele. Banki átutalás fizetési mód választása esetén az alábbi adatok megadása szükséges: megrendelés száma.

1.11.  A megrendelés kézhezvételét követő legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja.

1.12.  Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

1.13.  Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

1.14.  A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Stelly Boutique Kft.-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Stelly Boutique Kft.-t nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Stelly Boutique Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
1.15. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott  megrendelésben szereplő mennyiségtől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ez a Vállalkozás részéről új ajánlatnak minősül, ilyen esetben a fogyasztó jogosult eldönteni, hogy megrendelését fenntartja-e és elfogadja a Vállalkozás által visszaigazolt mennyiséget, vagy eláll a megrendeléstől. Amennyiben a fogyasztó elfogadja a Vállalkozás módosított visszaigazolását az erre adott válasz e-mailben, úgy a Vásárló által már kifizetett, azonban a Vállalkozás által vissza nem igazolt termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti a rendelés visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül.


1.16. A megrendelés megérkezésének visszaigazolását követő 3 munkanapon belül a Vállalkozás a megrendelést véglegesen visszaigazolja a Vásárló által megadott e-mailcímre. Ezen végleges visszaigazolás Vásárló által hozzáférhetővé válásával adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Stelly Boutique Kft. között a kiválasztott és véglegesen visszaigazolt termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

1.17. A Vállalkozásnak a megrendelés végleges visszaigazolásáról szóló értesítése magában foglalja a Vásárló által megrendelt termék(ek)nek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

1.18. A fogyasztó elfogadja, hogy a Stelly Boutique Kft. a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a stellyboutique.hu webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy ezek nem ilyen formában jönnek létre.

 

2. A szerződés teljesítése

2.1. A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására a Vásárló által megjelölt magyarországi címre. A termékek kiszállítási ideje függ attól, hogy a Vásárló melyik fizetési és szállítási módot választotta. Amennyiben a Vásárló több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó.

2.2. A Vásárló által választott fizetési és szállítási módtól függően, a megrendelt termék(ek) legkésőbb a megrendelés feldolgozásától számított harmadik munkanapon kerül(nek) átadásra a szállítást teljesítő cégnek. A Vállalkozás a megrendelést a megrendelés leadását követő első munkanapon kezdi el feldolgozni és annak beérkezését követő 3 munkanapon belül feldolgozza.

2.3. Fizetés

Fizetési módok:

 • online bankkártyás fizetés;
 • banki átutalásos fizetés;
 • utánvéttel történő fizetés.

 

Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A szolgáltatás nyújtó cég neve: Barion Payment Zrt.

Székhely: H-1117 Budapest, Infopark sétány 1.

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

 

Banki átutalás

A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a stellyboutique.hu weboldalról történő rendelésének vételárát banki átutalással előre teljesítse. Amennyiben a vásárlás összértéke nem kerül kiegyenlítésre 2 munkanapon belül, a megrendelés törlésre kerül. Ezen fizetési mód választása esetén a vásárlás teljes összegének beérkezését követően adjuk fel a csomagot. A csomag átvételekor a Vásárlónak már semmilyen fizetési kötelezettsége nincs. A banki átutaláshoz szükséges adatok a következőek:

Kedvezményezett neve: Stelly Boutique Kft.

Pénzintézet neve: MBH Bank

Bankszámlaszám:  10300002-13498177-00014902

Közlemény rovat: megrendelés száma

A Vállalkozás a fentiek szerint a vásárlás vételárának bankszámláján történő jóváírását követően teljesíti a rendelést. Utaláskor a közlemény rovatba a rendelés számát kell feltüntetni. Banki előreutalás esetén nincs kezelési díj.

 

Utánvétes fizetés
Utánvétel esetén a megrendelt termék(ek) árát, a szállítás költségét és az utánvétel díját egy összegben, a GLS futárnál vagy CsomagPontban, készpénzben vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni. Tájékoztatjuk, hogy a Foxpost automatáknál kizárólag bankkártyával tud fizetni. Tájékoztatjuk, hogy az utánvétel díját a GLS futárszolgálat és a FoxPost határozza meg, weboldalunkon a rendelési folyamatban az utánvételes fizetési mód kiválasztásánál feltüntetjük az utánvétel aktuális díját.

 

2.4. Számlázás 

A Vállalkozás a Billingo számlázó program használatával elektronikus úton küldi el a számlát a Vásárló által a megrendeléskor megadott e-mail címre.

A megrendelt termékek tulajdonjoga a számla teljesítésével száll át a Vásárlóra.

A vásárlásokról elektronikus számlát bocsátunk ki, melyet az összes fizetési mód esetén e-mailben, a rendelés feldolgozási folyamatának végén kiküldött visszaigazoló üzenettel együtt küldünk ki a vásárláskor megadott e-mail címre. A csomag ezt követően átkerül a futárszolgálathoz.

 

2.5. Szállítás

Szállítási módok:

 • házhozszállítás GLS futárszolgálattal;
 • GLS CsomagPontra történő kiszállítás;
 • Foxpost csomagautomatába történő kiszállítás;
 • Személyes átvétel.

 

Az adott megrendelésre vonatkozó pontos szállítási díjat a Vállalkozás a megrendelési folyamatban még a megrendelés leadása előtt, a “Szállítási módok” kiválasztása alatt minden esetben feltünteti.

Ha a vásárlás értéke eléri a 35.000 Ft-ot, akkor a kiszállítás ingyenes, nem számítunk fel érte díjat.
Amennyiben a vásárlás értéke 35.000 Ft alatt van, a szállítási díjak az alábbiak szerint alakulnak:        

 

Szállítás módja Szállítás díja
GLS futárszolgálat házhozszállítás 1812 Ft/csomag
GLS CsomagPont 1512 Ft/csomag
Foxpost csomagautomata 1142 Ft/csomag
Személyes átvétel Ingyenes
Át nem vett csomag - visszautasított GLS utánvét rendelés esetén 1812 Ft/csomag

 

GLS házhozszállítás

A csomag feladásakor a futárszolgálat e-mailben értesíti a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét (ha tartozik a csomaghoz). A kiszállítás napjának reggelén értesítést (email+SMS) kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre vagy személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban.
Sikertelen kézbesítést követően a futár még egy alkalommal megpróbálja kikézbesíteni a csomagot, amiről értesítést hagy.
Már az első kézbesítési kísérlet depóvárosokban igény szerint munkaidő után is kérhető 17 - 20 óra között. Általában 8 és 17 óra között történik a kiszállítás, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik az, aki átveszi majd a csomagot. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor az árut a futárszolgálat visszahozza telephelyünkre, és a megrendelést töröljük.

 

GLS CsomagPontra történő kiszállítás

GLS CsomagPont több, mint 400 településen és több, mint 1000 átvevőhelyen található az ország területén. Ezzel a szállítási móddal a Vásárló által kiválasztott GLS Csomagpontba szállítja ki a GLS a csomagot, ahol akár 24 órán belül van lehetőség átvenni azt. A címzett sms és email-es értesítést kap, ha az áru kiszállításra került a kiválasztott GLS CsomagPontba. A küldemény átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre. Utánvétes fizetési lehetőség minden átvételi ponton lehetséges, több üzletben bankkártyát is elfogadnak. A második és negyedik munkanapon ismételt értesítőt (emailt) küld a GLS.

Foxpost csomagautomatába történő kiszállítás:

A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes és környezettudatos csomagátvételi és-küldési mód. Ha megrendelését bármely FOXPOST csomagautomata egyikébe kéri, nem kell egész nap a futárra várnia.
A folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózat automatái könnyen hozzáférhetőek az ország számos pontján, ráadásul 0-24 órában elérhetőek. Miután átadtuk a FOXPOST-nak a csomagot, ők 1 munkanap alatt kiszállítják az Ön által kiválasztott automatába, majd sms-ben küldenek egy értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig átveheti csomagját.

Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tud fizetni.

Az automaták listáját és további információt itt talál: https://www.foxpost.hu/csomagautomatak

A kiszállítást biztosító futárszolgálat adatai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: (+36 1) 802-0265

E-mail: info@gls-hungary.com

A csomagautomatában történő átvételt biztosító szolgáltató adatai:

Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Telefon: +36 1 999 0369

E-mail: info@foxpost.hu

Személyes átvétel

A Vállalkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a stellyboutique.hu weboldalról megrendelt terméket személyesen vegye át a Vállalkozás székhelyének címén (2314 Halásztelek, Üstökös utca 6.) egy előre megbeszélt időpontban. A személyes átvétel ingyenes szállítási módnak minősül, azonban a fizetési módok küzöl ebben az esetben csak banki átutalás (előre), illetve Barion online bankkártyás fizetés választható.

A szállítást végző cég a csomag szállítási címére való eljuttatását, a címzett földrajzi helyének függvényében vállalja, így a szállítási idő rendelésenként változó, de általánosságban elmondható, hogy a szállító cég 1-5 munkanapon belül kiszállítja a csomagot a címzettnek.

Ingyenes szállítás

A 35.000,- Ft-ot meghaladó rendelés esetén a kiszállítás ingyenes. A rendelés összege az esetlegesen adott kedvezmény értékével együtt számítandó. Ebben az esetben bármely választott szállítási mód esetén a megrendelés összegéhez a szállítási díj nem adódik hozzá, az 0, azaz nulla forint. Továbbá értékhatártól függetlenül, személyes átvétel során sem számít fel külön szállítási költséget a Vállalkozás.

2.6. A terméknek a futártól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

2.7. Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

 

3. Kedvezmények

3.1. Webáruházunkban eseti jelleggel tarthatunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

3.2. Egyes kedvezmények igénybe vételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

- Akciós árú termékek esetében további (egyedi) kedvezmény nem érvényesíthető;

- Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;

- Kedvezmények (egyedi) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

 

4. Közreműködők

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódóan közreműködőként és adatfeldolgozóként igénybe vett szolgáltatók:

- InfoNetfort Kft. (székhely: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. IV/25., e-mail: kapcsolat@netfort.hu)

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., e-mail: info@gls-hungary.com)

- FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9., e-mail: info@foxpost.hu)

- Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet., e-mail: hello@billingo.hu)

- TOMARA Könyvelő Kft. (székhely: 1043 Budapest, Virág utca 23. II. emelet 12., e-mail: to.mara03@gmail.com)                                         

 

5. Kellékszavatosság

A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Stelly Boutique Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Stelly Boutique Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.  Termékszavatosság

A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7. Elállás

7.1.  A stellyboutique.hu webáruházban kötött szerződés esetén a fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek)nek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó részéről írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül, a nyilatkozatot a Stelly Boutique Kft. részére az alábbi címre kell eljuttatni: 2314 Halásztelek, Üstökös utca 6., postai úton vagy e-mailben a info@stellyboutique.hu e-mail címre.  Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

7.2.  Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. Telefonon történő elállásra nincs lehetőség! Kérünk mindenkit, hogy a fenti információkat betartani szíveskedjenek, ugyanis CSOMAGTÖRLÉST elvégezni telefonos megkeresést követően NEM ÁLL MÓDUNKBAN. A szabályos írásbeli elállási nyilatkozat beérkezését követően, amennyiben a csomag még nem indult el telephelyünkről, úgy a törlés is igényelhető.

7.3.  A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A fogyasztó ezen elállási nyilatkozat mintát a stellyboutique.hu weboldal legalján vagy a visszaigazoló e-mailben is megtalálja. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Amennyiben a fogyasztó az elállási nyilatkozatot postai levél útján juttatja el a Vállalkozáshoz, a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe az elállási jog határidőben történő gyakorlására.

7.4.  Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Stelly Boutique Kft.-vel kötött szerződéstől, a Stelly Boutique Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

7.5.  A Stelly Boutique Kft. a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a fogyasztó utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy a fogyasztó felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.

7.6.  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

7.7.  A Stelly Boutique Kft. mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.8.  Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a stellyboutique.hu webáruházban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.9.  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

7.10. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

A Vállalkozás követelheti a fogyasztótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A visszaküldendő árun tehát nem lehet:

 • szakadás, sérülés
 • folt
 • piszok
 • púder- vagy rúzsnyom
 • más szennyeződés vagy rongálódás.

Nem lehet kinyúlva és nem hiányozhat belőle a függő címke sem.
Az itt felsorolt, vagy ahhoz hasonló rendellenesség esetén (nem sértetlen állapotú termék) a Vállalkozás a termék átvételét követően jegyzőkönyvet vesz fel a látható rongálódásról.  Ebben az esetben a fogyasztó nem jogosult a termék árának és a szállítási költségének a visszaigénylésére. A Vállalkozás a nem sértetlen állapotú terméket – a fogyasztó írásbeli kérésére és költségére - a jegyzőkönyv felvételét és az állapotrögzítést követően visszaküldi.

7.11.A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Vállalkozás, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

8. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés

A fogyasztó a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36204661020
 • Internet cím: stellyboutique.hu
 • E-mail: info@stellyboutique.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. Személyesen panasz nem tehető.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A válaszban tájékoztatni kell a Vásárlót a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Vállalkozás és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a Vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki, a Békéltető testületi ülésen a részvétel nem kötelező az írásbeli, az egyezségi ajánlatot tartalmazó irat elküldése esetén.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet.bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti adásvételi szerződés, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

9. Technikai feltételek

9.1.  A Stelly Boutique Kft. nyilatkozik, hogy stellyboutique.hu oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

9.2.  A Stelly Boutique Kft. által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési tájékoztató” tartalmazza.

 

10.  ÁSZF hatálya

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adásvételi szerződések vonatkozásában. A Stelly Boutique Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

 

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet -  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

 

(csak az adásvételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Stelly Boutique Kft. (cím: ………………………….; Tel.: +36204661020; email cím: info@stellyboutique.hu)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

 

Kérem az általam ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget visszautalni (csak abban az esetben töltse ki, ha hozzájárul, hogy az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget banki átutalással fizessük vissza):

 

Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: